Dimaklumkan bahawa mulai pembayaran gaji bulan Ogos 2014, pihak kami melaksanakan Potongan CP38 secara auto berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).

 

Potongan CP38 ini dikenakan ke atas pegawai yang mempunyai tunggakan cukai.

 

Keterangan lanjut berkaitan perkara ini adalah seperti dilampirkan:

 

 SURAT PELAKSANAAN POTONGAN CP38 SECARA AUTO

 Muat Turun

 CONTOH PENGISISAN SG20 BAGI POTONGAN CP38

 Muat Turun

image