07 Mei 2014 – Taklimat LEAN Management ini telah diadakan di JANM Negeri Sabah dan disampaikan oleh pegawai MPC Sabah. Peserta yang terlibat dengan taklimat adalah semua Jawatankuasa Induk/Zon serta Ketua Seksyen JANM Negeri Sabah. Taklimat ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada seluruh pelaksana Amalan 5S di jabatan ini berkaitan dengan LEAN Management.

 

   

 

   

 

image