Nota Pengurusan Gaji dan contoh Pengiraan PCB boleh di muaturun di dalam Portal JANM Negeri Sarawak dalam Unit Gaji. Sila klik

custom_html