Tuan/Puan,

Dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 37 Tahun 2013 berkuatkuasa 29 November 2013 bagi menjelaskan keputusan Kerajaan untuk memberi Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi pada tahun 2013 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Sila rujuk pekeliling berkenaan untuk makluman selanjutnya.

Sekian, harap maklum.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 37 Tahun 2013

image