Sukacita dimaklumkan bahawa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan Berasaskan Akruan (1GFMAS) telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2018

Surat edaran pada pautan dibawah

ANM (OC)04/5 Jld.6 18

image