PEJABAT


 TARIKH  AKTIVITI 
 18 .02.2020  KURSUS PENGURUSAN ELAUN DAN KEMUDAHAN PENJAWAT AWAM                                                                            
   
   

EKSA

Tarikh
Aktiviti
  2020
24.01.2020-
21.03.2020
"Let Get Organized" - Rebranding & Reengineering pada setiap hari Jumaat bermula 24.01.2020 - 21.03.2020
17.08.2020 Pertandingan Mereka Cipta Mercu Tanda Malaysia
   
  2019
29.10.2019 Majlis Perasmian Logo EKSA 
04.10.2019 Majlis Perlancaran Program EKSA
30.01.2019 Lawatan Penandaarasan EKSA dari Imigeresen Cawangan Bintulu
11.02.2019  Gotong-royong pembersihan pejabat dan stor
 05.03.2019  Mesyuarat Agung EKSA 2019 serta perlantikan Jawatankuasa baru bagi Sesi 2019/2020
 07.03.2019  Lawatan Penandaarasan EKSA dari Jabatan Penjara Miri
 05.04.2019  Aktiviti 'Gotong Royong' Zon EKSA
   

KESAN

1.      'Family Day' KESAN JANM Cawangan Miri tahun 2019 diadakan pada 16 Mac 2019 bertempat di Pantai Esplenade, Luak bermula jam 7.30 pagi
2.  Mesyuarat Agong KESAN JANM Cawangan Miri bagi tahun 2019 serta perlantikan Jawatankuasa baru pada 28 Mac 2019
3.  Sukan KESAN Bagi Zon Sarawak yang melibatkan semua cawangan JANM di Sarawak diadakan di Politeknik Kuching pada 2-5 Mei 2019
   
   
   
   
   

KIK

Kumpulan MENARA 18 merupakan kesinambunagan kumpulan Inovatif dan Kreatif JANM Cawangan Miri yang telah ditubuhkan pada tahun 2018. Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai yang bertugas di pelbagai Seksyen dan Unit, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Miri. Ini membolehkan semua input dan maklumat daripada semua pihak dapat disampaikan dengan jelas selaras dengan objektif jabatan untuk mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan serta membantu kerajaan membuat keputusan yang berkesan. Setiap ahli diberi peluang untuk menyatakan pendapat masing-masing dan telah diberi skop tugasan masing-masing bagi merealisasi dan menjayakan projek KIK.

1.      Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 3/2019 pada 06 Mac 2019
2.  Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 4/2019 pada 24 Mei 2019
3.  Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 5/2019 pada 05 Julai 2019
   Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 6/2019 pada 05 Ogos 2019
  Konvensyen KIK Jabatan Akauntan Negara Malaysia Tahun 2019 pada 7-9 Oktober 2019

image