PEJABAT

EKSA

Bil. Aktiviti
1. Lawatan Penandaarasan EKSA dari Imigeresen Cawangan Bintulu pada 30 Januari 2019
2. Gotong-royong pembersihan pejabat dan stor pada 11 Feb 2019
3.  Mesyuarat Agung EKSA 2019 serta perlantikan Jawatankuasa baru bagi Sesi 2019/2020 pada 5 Mac 2019
4.  Lawatan Penandaarasan EKSA dari Jabatan Penjara Miri pada 7 Mac 2019
5.  Aktiviti 'Gotong Royong' Zon EKSA pada 5 April 2019
   

KESAN

1.      'Family Day' KESAN JANM Cawangan Miri tahun 2019 diadakan pada 16 Mac 2019 bertempat di Pantai Esplenade, Luak bermula jam 7.30 pagi
2.  Mesyuarat Agong KESAN JANM Cawangan Miri bagi tahun 2019 serta perlantikan Jawatankuasa baru pada 28 Mac 2019
3.  Sukan KESAN Bagi Zon Sarawak yang melibatkan semua cawangan JANM di Sarawak diadakan di Politeknik Kuching pada 2-5 Mei 2019
   

KIK

Kumpulan MENARA 18 merupakan kesinambunagan kumpulan Inovatif dan Kreatif JANM Cawangan Miri yang telah ditubuhkan pada tahun 2018. Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai yang bertugas di pelbagai Seksyen dan Unit, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Miri. Ini membolehkan semua input dan maklumat daripada semua pihak dapat disampaikan dengan jelas selaras dengan objektif jabatan untuk mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan serta membantu kerajaan membuat keputusan yang berkesan. Setiap ahli diberi peluang untuk menyatakan pendapat masing-masing dan telah diberi skop tugasan masing-masing bagi merealisasi dan menjayakan projek KIK.

1.      Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 3/2019 pada 06 Mac 2019
2.  Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 4/2019 pada 24 Mei 2019
3.  Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 5/2019 pada 05 Julai 2019
   Mesyuarat Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) JANM Cawangan Miri Bil. 6/2019 pada 05 Ogos 2019
  Konvensyen KIK Jabatan Akauntan Negara Malaysia Tahun 2019 pada 7-9 Oktober 2019

image