2019

1. Carta Organisasi Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan & Sistem iGFMAS JANM Negeri Sembilan.

2018

1. 1GFMAS Care Center di seluruh Negeri Sembilan yang telah beroperasi dari 2 Januari 2018 hingga 30 Mac 2018.

2. 1GFMAS WAR ROOM JANM Negeri Sembilan.

3. 
1GFMAS CALL CENTRE 
JANM Negeri Sembilan.

4. Sesi Sharing Knowledge Siri 3 - Deposit & Amanah JANM NS pada 25 Oktober 2018

5. Sesi Sharing Knowledge Siri 4 - Pengurusan Aset, MPSAS, SPA & MYSPATA JANM NS pada 2 November 2018

6. Sesi Sharing Knowledge Siri 5 - MPSAS HASIL JANM NS pada 14 November 2018

2017

1. Sesi Dialog Akruan JANM Negeri Sembilan bersama pegawai di PTJ berkenaan Perakaunan Akruan Dan Sistem 1GFMAS pada 26 Januari 2017.

2. 
Kursus Perakaunan Akruan Peringkat Asas Dan Pertengahan, JANM Negeri Sembilan pada 26 April 2017 sehingga 28 April 2017.

3. 
Brainstorming session bersama Pengarah JANM Negeri Sembilan oleh trainers 1GFMAS JANM Negeri Sembilan pada 20 sehingga 21 Jun 2017.

4. 
Latihan Train The Trainers (TTT) 1GFMAS Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan  2017.

5. Latihan Expert End User (EEU) Modul FICO DAN MM 1GFMAS pada 4 September 2017 Sehingga 10 November 2017.

6. 
Taklimat Khas Perakaunan Akruan JANM Negeri Nembilan bersama ketua jabatan / ptj – 1GFMAS tahun 2017

 

 

 

 

 

2016

1. Latihan Expert End User (EEU) Modul Human Capital Management (HCM) 1GFMAS JANM Negeri Sembilan pada 14 Mac 2016 Sehingga 19 Mei 2016.

2. 
Sesi Dialog Akruan JANM Negeri Sembilan bagi membincangkan mengenai tahap kesedaran dan pengetahuan bersama pegawai di PTJ berkenaan Perakaunan Akruan 
    Dan Sistem 1GFMAS pada 27 Oktober 2016.

 

 

image