Gotong-royong Mega Amalan EKSA telah dilakukan  pada 27 November 2015. Gotong-royong Mega kali ini lebih menfokuskan kepada “Amalan Hijau” di mana ianya dapat memberikan impak yang positif kepada persekitaran dan amalan kerja warga JANM Pahang.
Ucapan penghargaan kepada semua zon di atas komitmen yang telah diberikan.

image