Pada 23 September 2016, JANM Negeri Pahang telah melakukan Gotong-Royong Pelupusan Dokumen Kewangan. untuk melupuskan dokumen kewangan dengan kaedah rincih dan jual kepada Syarikat Sigmaplus Sdn.Bhd. di Semambu Kuantan. Pelupusan ini dilakukan setelah mendapat kebenaran dari Jabatan Arkib Negara, Jabatan Audit Negara  dan Jabatan Akauntan Negara berkaitan untuk melupuskan dokumen kewangan JANM Negeri Pahang secara berhemah dan teratur. Aktiviti gotong-royong tersebut telah berjalan dengan lancar sehingga selesai.


image