Jawatankuasa Promosi telah mengeluarkan Buletin EKSA Bil 7 pada 15.02.2017 mengenai Kempen Go Green, Go Paperless, Save Energy. Objektif kempen ini bertujuan menyahut seruan Kerajaan ke arah pelaksanaan Kempen Penjimatan Tenaga dan Penggunaan Sumber yang optimum di dalam organisasi. Manakala Buletin EKSA Bil 8 dikeluarkan pada 16.02.2017 mengenai 5 Minit EKSA Setiap Hari. Tujuan Buletin ini adalah untuk menyemarakkan semangat EKSA dikalangan warga JANM Pahang.

 

No images found.

image