ANM.JB(D)10/09(15)

Untuk perhatian semua Pejabat Pemungut,


Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan Pemakluman Waktu Operasi Perbankan bagi Maybank dan CIMB sehingga 31 Mac 2020 untuk perhatian dan tindakan serta-merta di pihak tuan/puan selanjutnya. Dalam hubungan ini, mohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memaklumkan kepada pegawai terimaan di bawah seliaan masing-masing.

 

3. Bersama ini disertakan Pemakluman Waktu Operasi Perbankan bagi Maybank dan CIMB untuk perhatian pihak tuan/puan. Perhatian dan kerjasama pihak tuan/ puan dalam perkara ini amatlah dihargai.

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT PENGURUSAN DANA
JANM JOHOR

 

Waktu Operasi Maybank

 

Waktu Operasi CIMB

image