NO. RUJUKAN : ANM.PHG.600-15/2/91(12)

Tarikh : 4 Jun 2020

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

 

SENARAI AKAUN BELUM TERIMA (DOKUMEN INVOIS SISTEM iGFMAS) YANG MASIH BELUM SELESAI SEHINGGA 31 MEI 2020

 

Bersama ini sertakan makluman berkaitan Senarai Akaun Belum Terima (Dokumen Invois Sistem iGfmas) Yang Masih Belum Selesai Sehingga 31 Mei 2020.

 

Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.


Muat turun : SENARAI AKAUN BELUM TERIMA (DOKUMEN INVOIS SISTEM iGFMAS) YANG MASIH BELUM SELESAI SEHINGGA 31 MEI 2020

 

                         

Sekian, terima kasih.

 

UNIT PENGURUSAN DANA
JANM PAHANG
4 Jun 2020

 

image