Bagi melancarkan operasi kewangan di setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ), bersama ini dilampirkan surat makluman dan tatacara yang perlu diambil perhatian dan makluman oleh setiap PTJ :

 

i)    Tindakan ke atas Nota Penerimaan Bekalan & Perkhidmatan (GRN) dan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (FRN) yang belum selesai sehingga Arahan Pembayaran

ii)    Tindakan ke atas Resit Terimaan Elektronik (KEW.38E) yang belum diselesaikan sehingga Perakuan 2 Penyata Pemungut    

iii)    Tatacara Semakan dan Pembatalan GRN & FRN (Lampiran A)

 

Muat Turun:

BULETIN TINDAKAN GRN FRN PTJ 2020

BULETIN TINDAKAN RESIT CIH PTJ 2020

LAMPIRAN A TATACARA PEMBATALAN GRN

image