Salam sejahtera,

Tuan,

Dipohon kerjasama semua PTJ untuk mengambil maklum dan tindakan SEGERA sekiranya ingin membuat sebarang pengemaskinian kod perakaunan bagi semua jenis akaun pukal sebelum atau pada 14 September 2018. Sebarang pindaan pengwujudan / pembatalan / kemaskini maklumat akaun pukal PTJ selepas tarikh tersebut TIDAK DIBENARKAN sehingga diberitahu.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

06.09.2018

image