Salam Sejahtera

Tuan,

Dipohon kerjasama semua PTJ untuk mengambil tindakan penyeragaman perihal pembayaran kepada KWSP seperti ketetapan berikut:

No. Rujukan Majikan/Bulan/Tahun/Jenis Bayaran/Kod Negeri

Sila pilih kod pejabat perakaunan 1022 bagi menggantikan kod negeri tersebut. Kegagalan tuan mematuhi penyeragaman tersebut akan mengakibatkan baucar dikuiri.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Dana
20 September 2018

image