Assalamualaikum/Salam Sejahtera,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.  Bersama-sama ini dilampirkan surat daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) rujukan KWSP 7/4/1400-3(04)-2018 bertarikh 25 Oktober 2018 berkaitan Larangan Penggunaaan Cek Bagi Bayaran Caruman Ke Akaun RHB EFT (No.Akaun 2641880000xxxx) untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

Lampiran

image