Assalamualaikum/Salam Sejahtera,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.  Bersama-sama ini dilampirkan makluman terkini berkaitan Penyemakan Semula Kadar Lebihan Bagasi Malaysia Airlines. Rujukan surat: GS/AF/05/131(ii) bertarikh 01 November 2018 untuk makluman selanjutnya pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

image