Tuan/ Puan,

Untuk makluman, Jabatan kita sedang mengumpul maklum balas maklum balas pelanggan (PTJ/ Pejabat Pemungut/ Pusat Gaji/ Pusat Terimaan) melalui Kajian Keberkesanan Perkhidmatan melalui link seperti berikut: 
https://goo.gl/forms/x8rHtLW5cYGuw1Gp2

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan Jabatan ini serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan. Kajian ini bermula 27 November 2018 (Selasa) sehingga 14 Disember 2018 (Jumaat).

Sukacita kami ingin menjemput tuan/ puan untuk menjawab Kajian Keberkesanan ini. Kerjasama tuan/ puan didahului dengan ucapan terima kasih.
 
image