KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JANM TAHUN 2018

Sukacita dimaklumkan Borang Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2018 telah diaktifkan di dalam portal mulai 7 Januari 2019 sehingga 8 Februari 2019. Borang tersebut boleh diakses melalui pautan berikut:

https://www2.anm.gov.my/soalselidik/Lists/Kajian%20Kepuasan%20Pelanggan%20JANM%202018/NewForm2.aspx?source=/soalselidik/Site%20Pages/terimakasih3a.aspx

Kajian soal selidik ini bertujuan untuk membantu mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh JANM. Oleh yang demikian, tuan/ puan yang ada berurusan dengan JANM adalah dijemput untuk mengisi soal selidik ini.

Sekian, terima kasih.

 

image