VISI
Menjadikan JANM Negeri Perak organisasi terbilang dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan sektor awam melalui persekitaran yang kondusif dan inovatif.


MISI
Amalan persekitaran yang kondusif sebagai amalan mencapai prestasi cemerlang melalui budaya kerja berpasukan yang komited dengan mengutamakan pelanggan.


POLISI AMALAN 5S JANM NEGERI PERAK
JANM Negeri Perak komited untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif dengan mengamalkan budaya kerja yang berkualiti bagi meningkatkan produktiviti demi kecemerlangan organisasi.

image