SEBUTHARGA BEKALAN TONER DAN KATRIJ KE JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BEKALAN TONER DAN KATRIJ KE JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

 Kod Bidang Bidang   Sub Bidang   Pecahan Sub Bidang
 02 06 01  PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK  BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KATRIJ)

TARIKH MULA TAWARAN : 08/03/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 15/03/2019

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Negeri Daerah
SABAH  PENAMPANG
PAPAR
TUARAN
PUTATAN
KOTA KINABALU 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Slik klik untuk di sini untuk maklumat lanjut.

image