PEJABAT PENGARAH JANM NEGERI SELANGOR

 

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria

berkaitan seperti berikut :

KETERANGAN TAWARAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CATRIJ DAN TONER PENCETAK UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SELANGOR

UNTUK TEMPOH 2 TAHUN

JENIS TAWARAN : TERBUKA

KOD BIDANG

 Kod Bidang

 Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
 02 06 01 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK  BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS

 

TARIKH MULA TAWARAN : 12/04/2019

TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/04/2019

TEMPOH SAHLAKU : 90

Sila download KENYATAAN TAWARAN ini di sini

 

custom_html