PEJABAT PENGARAH JANM NEGERI SELANGOR

 

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

 

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) NEGERI SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

 

JENIS TAWARAN : Terbuka

 

KOD BIDANG :

Kod Bidang : 22 10 01

Bidang : PERKHIDMATAN

Sub Bidang : KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN

Pecahan Sub Bidang : PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT

  

TARIKH MULA TAWARAN : 08 MEI 2020 (Jumaat)

TARIKH TUTUP TAWARAN : 18 MEI 2020 (Isnin)

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

Location Level : State

 

SILA DOWNLOAD : KENYATAAN TAWARAN DISINI

image