Selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil.4 Tahun 2015 rujukan ANM(T)81/10/6/10(23) BERTARIKH 1 Disember 2015 dan surat daripada Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan rujukan ANM/EG/109 Jld.5(89) bertarikh 15 Disember 2015, mengenai tempoh Akaun Kena Bayar (AKB) dan Penutupan Akhir Tahun (PAT) bagi tahun kewangan 2015, beberapa tindakan yang perlu diambil bagi pengendalian Penyata Pemungut tahun kewangan 2015 di eTerimaan. Sila clik selanjutnya di sini

Download Checklist Awal Tahun di sini

 

image