Berkaitan Penghantaran Laporan Prestasi Pembayaran Bil. BV342 & BV343 Ke Bahagian Akaun, Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (Kod Jabatan : 171)

 

Dimaklumkan bahawa Bahagian Akaun telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk mengakses laporan prestasi pembayaran bil melalui Sistem eSPKB.

Sehubungan itu, penghantaran Laporan Prestasi pembayaran Bil. BV342 & BV343 sekali setiap dua(2) minggu oleh semua PTJ dibawah kod Jabatan 171 melalui surat menyurat, emel dan faks adalah diberhentikan serta-merta.

PTJ MOA, Sila rujuk MOA.400-3/1/9 (28) bertarikh 18 November 2015 berkenaan.

 

image