ANM/EG/504/JLD12(42)

MAKLUMAN
KETUA-KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN PERMOHONAN KELULUSAN PEMBAYARAN DI BAWAH AP 58(a)

 

Berdasarkan keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) bil 4/2015 yang telah dipengerusikan oleh Y.Bhg. Dato’TKSU (PP), adalah dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran permohonan kelulusan pembayaran di bawah AP 58(a) adalah pada 15 NOVEMBER 2015. Mesyuarat juga memutuskan permohonan yang LEWAT DITERIMA TIDAK AKAN DIPROSES.

 

Maklumat lanjut mohon rujuk LAMPIRAN disertakan.

 

Sebarang pertanya mohon hubungi Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Sekian, terima kasih.

Helpdesk PPPA
16 November 2015

 

image