Selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 17 Tahun 2014, semua pemegangn panjar hendaklah mengemukakan cetakan eMaklum ke bank dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari daripada tarikh bank proses seperti cetakan eMaklum untuk menunaikan rekupmen panjar.

 

Arahan ini berkuatkuasa serta merta dari tarikh arahan ini dikeluarkan .

 

Baca selanjutnya ANM(SEL)A01/43.Jld.17(64) bertarikh 06 November 2015 disini

 

Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini boleh diajukan kepada Puan Siti Sarlina Binti Saleh (03-5520 5322) dan Puan Rahana Binti Ahmad (03-5520 5504).

 

image