ANM/SPP/M/5/2 Jld.4(19)

 

Perkara di atas adalah dirujuk.

 

Kementerian Kewangan telah memutuskan bahawa pelepasan GST seperti yang dinyatakan di Pekeliling Perbendaharaan PK1 perenggan 6(xiv)(m)(1) adalah tidak meliputi caj perkhidmatan yang dikenakan oleh bank / ejen kutipan Kerajaan bagi terimaan secara e-Payment.

 

Ini bermaksud, Kerajaan / pelanggan hendaklah membayar GST yang dikenakan ke atas caj perkhidmatan bank/ ejen kutipan Kerajaan bagi terimaan secara e_Payment.

 

Sehubungan dengan itu, Surat Jabatan ini ruj. ANM/SPP/M/5/2 Jld.4(11) bertarikh 8 Mei 2015 adalah dibatalkan.

 

Lihat surat ANM/SPP/M/5/2.jLD.4(19) bertarikh 13 Ogos 2015 mengenainya disini

 

image