Adalah dimaklumkan bahawa Unit Akaun dalam proses untuk memulangkan semula Penyata Penyesuain Hasil dan Vot bagi tempoh Januari – Disember 2014 kepada PTJ-PTJ di bawah seliaan JANM Negeri Selangor, Tempoh pemulangan adalah bermula 1 September hingga 21 September 2015 (21 hari)

Sila baca surat Arahan Pemulangan selanjutnya di sini

 

image