Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Dimaklumkan bahawa Taklimat Penutupan Akhir Tahun 2018 yang dijadualkan pada 27 November 2018 ditangguhkan pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.  Sila rujuk surat penangguhan selanjutnya di sini                   

 

b.p. Pengarah

Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Negeri Selangor

No. Tel: 03-55205203     No. Faks: 03-55105049

image