Adalah dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas:

 

"Pihak PTJ dibawah JANM Negeri Selangor perlu mengemukakan pengesahan Sijil Perakuan Panjar dan pastikan sijil berkenaan dijana  melalui Sistem 1GFMAS>> Modul Panjar>> Laporan>> Sijil Perakuan Panjar >> tarikh laporan 31 Disember 2018 >> format laporan Wang Tunai. Ianya perlu dikemukan kepada Unit Akaun, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor bersama surat iringan Jabatan tuan/ puan sebanyak tiga(3) salinan selewat-lewatnya  sebelum atau pada 07 Januari 2019. Sila rujuk surat ANM(SEL)A.400-1/6/1(38) bertarikh 17 Disember 2018 di https://cloud.anm.gov.my/index.php/s/NLFReXl4q7118ej

 

Sebarang pertanyaan sila hubungi: 

 

                      Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit -  Puan Siti Sarlina Binti Salleh      - 03-55205311

 

                                                                         -  Puan Nor Hafizah Binti Ibrahim - 03-55205323

image