2) SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT BULANAN 

 

Merujuk kepada surat ANM(SEL)A.400-1/6/1(39) bertarikh 17 Disember 2018 di link : https://cloud.anm.gov.my/index.php/s/XAEjaYXHdjM9ZaU

 

Pihak PTJ hendaklah menyemak dan mengesahkan maklumat laporan kedudukan Vot/ Dana adalah betul. Pengesahan hendaklah dilakukan dengan melengkapkan Sijil Pengesahan Baki dan mengemukakan kepada Unit Akaun, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor secara bulanan selewat-lewatnya pada 14 haribulan bulan berikutnya.

 

Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 7 Tahun 2018 telah mengariskan peraturan dan laporan dalam persekitaran iGFMAS bagi memastikan peruntukan, tanggungan dan perbelanjaan yang diluluskan dikemaskini dengan tepat dan betul. Sila rujuk Garis Panduan Tatacara Penyelengaraan dan Semakan Laporan seperti di Lampiran I, SPANM Bil. 7 Tahun 2018. 

 

Sebarang pertanyaan berkaitan berikut boleh menghubungi :

               ·         Sijil Pengesahan Baki Vot Bulanan  -  Encik Mohd Fauzi bin Jahaya - 03-55205333

                                                                             -  Puan Noraini Binti Azeman    - 03-55205270

image