Dilampirkan surat “Jemputan Program Roadshow 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) Zon Sabah” dan “Senarai Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat (Lampiran A)” untuk rujukan dan tindakan tuan/ puan. Diminta kepada semua PTJ yang terlibat menghantar (1) SEORANG WAKIL SAHAJA untuk menghadiri program tersebut. Mohon tindakan tuan/ puan menghantar borang pengesahan kehadiran kepada Urusetia berkenaan pada atau sebelum 2 Oktober 2015 (Jumaat) .

Sekian terima Kasih

JANM TAWAU

Roadshow 1PP

Lampiran A

image