Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Dimaklumkan bahawa server eSPKB/ eTerimaan akan DITUTUP bagi kerja-kerja database-housekeeping pada ketetapan berikut :-

Tarikh mula : 28 Mac 2015 (8:00 pagi)
Tarikh dijangka selesai : 29 Mac 2015 (5:00 petang)

Sebelum aktiviti ini dilaksanakan, semua PTJ adalah bertanggungjawab untuk menyimpan semua laporan tahun 2013 dalam bentuk hardcopy & softcopy (media storan seperti cd, hardisk atau pen drive) .

Untuk makluman Tuan/Puan, kesemua laporan tahun 2013 tidak akan dapat dijana semula melaui sistem. Hanya transaksi bertarikh 1 Jan 2014 dan ke atas sahaja yang akan berada di dalam pangkalan data eSPKB/ eTerimaan selepas proses database-housekeeping ini dilaksanakan.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Unit Teknologi Maklumat. Perhatian dan kerjasama Tuan/Puan ke atas perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

image