Pembatalan Pengurangan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Pegawai Kanan Kerajaan

Merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 2014 (Pindaan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemah Bagi Mengurangkan Perbelanjaan Awam,Para 3.1) telah membatalkan pengurangan pembayaran Imbuhan Tetap Keraian kepada Pegawai Kanan Kerajaan (JUSA C dan ke atas) bermula Julai 2014 . Sehubungan dengan itu bagi mana-mana jabatan yang terlibat diminta untuk membuat kiraan pelarasan dan diminta untuk mengemukakan borang perubahan SG20 bersama penyata kiraan ke JANM Cawangan ini untuk tindakan kemaskini di dalam sistem. Kerjasama dan tindakan segera tuan/puan berkaitan perkara ini amatlah diharapkan.

Sekian, terima kasih.

Lampiran:

1. GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT

 Muat Turun

2.  PINDAAN GARIS PANDUAN PERBELANJAAN 

 Muat Turun

image