Adalah dimaklumkan kepada semua PTJ yang masih belum membuat tindakan bawa ke hadapan bagi Pesanan Tempatan Kontrak (VOT P&S), diminta untuk membuat tindakan tersebut sebelum 31/01/2014. Sila gunakan modul Penutupan Akhir Tahun dan pilih sub modul yang berkaitan (rujuk panduan pengguna PTJ eSPKB- tatacara proses bawa ke hadapan tanggungan semasa penutupan akhir tahun).

Bagi pembayaran pesanan tempatan & kontrak (VOT S), PTJ adalah diminta untuk tidak membuat tindakan pembayaran sehingga dimaklumkan kelak.

Kerjasama dan tindakan segera PTJ yang terlibat amatlah dihargai.

JANM Tawau.

image