WTD 5Unit Wang Tak Dituntut Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Terengganu telah menyertai Hari Terbuka Jabatan Sumber Manusia INSTEP-HR4U2.0 pada 19 Jun 2019 di Instep, Batu Rakit, Terengganu.

Sepanjang pembukaan booth, seramai 199 orang telah mendaftarkan diri untuk membuat semakan wang tak dituntut.

Secara keseluruhannya, proses semakan wang tak dituntut berjalan dengan lancar dan membuka peluang kepada orang awam untuk lebih mengetahu berkaitan wang tak dituntut.

WTD 1WTD 4WTD 4

custom_html