Pekerja-Contoh-Julai-Ogos-2015

Setinggi-tinggi tahniah kepada Encik Syaharuddin bin Abdullah dari Unit Naziran dan Puan Zarida binti Awang dari Unit Pengurusan Dana yang telah dipilih untuk menerima Anugerah Pekerja Contoh bagi Bulan Julai dan Ogos 2015. Semoga segala usaha dan contoh yang diberikan akan terus berpanjangan dan dijadikan panduan kepada seluruh warga JANM Negeri Terengganu.

image