Merujuk kepada arahan yang diterima daripada MAMPU, semua pengguna eSPKB yang masih menggunakan kad pintar dikehendaki untuk membuat pembaharuan kad pintar kepada token melalui portal GPKI sebelum 30 September 2015. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada pihak MAMPU di talian 03-89928888.
Sekian, terima kasih.

image