Objektif

  1. Memastikan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965 dipertingkatkan.
  2. Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut menurut undang-undang yang berkaitan.


Piagam Pelanggan

  1. Mengeluarkan Akuan Pemeriksaan Wang Tak Dituntut dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh pemeriksaan.
  2. Memproses tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 30 hari kalendar dari tarikh terimaan dokumen permohonan yang lengkap.
  3. Mengeluarkan surat pengesahan bagi hasil jualan sekuriti atau dividen dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh penerimaan permohonan.

Fungsi

  1. Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.
  2. Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut.
  3. Menyelaras program perundingan berkaitan pengurusan Wang Tak Dituntut dan Sekuriti Tak Dituntut.

Alamat

Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Aras 1, Blok Utara, Perbendaharaan 2
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 7 Persiaran Perdana,Presint 2,
62594 Putrajaya
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (Cawangan UTC Pudu Sentral)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Lot T3-8, Aras 3, Bangunan UTC Pudu Sentral
Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-8000 8700 / 8701 / 8702
custom_html