Objektif

  1. Memastikan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965 dipertingkatkan.
  2. Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut menurut menurut undang-undang yang berkaitan.


Piagam Pelanggan

  1. Mengeluarkan Surat Pematuhan atau Surat Susulan kepada syarikat yang diperiksa dalam tempoh 21 hari kalender dari tarikh pemeriksaan.
  2. Memproses tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 30 hari kalender dari tarikh terimaan dokumen permohonan yang lengkap.
  3. Mengeluarkan surat pengesahan bagi hasil jualan sekuriti atau dividen dalam tempoh 14 hari kalender dari tarikh penerimaan permohonan.

Fungsi

  1. Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.
  2. Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut.
  3. Menyelaras program perundingan berkaitan pengurusan Wang Tak Dituntut dan Sekuriti Tak Dituntut.

Alamat

Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Tingkat 42, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel: 03-2056 8000
Faks : 03-2026 7430/ 03- 2072 5707
image