Bil. Nama Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
1 En Rizal bin Ismail

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan F32

04-7001000

rizal.ismail

2

Sharnorzihan bt Baharum

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

04-7001000

sharnorzihan

image