Cari:
Nama Pegawai Jawatan Telefon Samb Emel (@anm.gov.my)
PEJABAT PENGARAH
Faks : 087-330449
Mirnawati Binti Syaripuddin Pengarah WA48 (KUP) 087-331245 101 pcaw_kgu
SEKSYEN OPERASI
Faks : 087-330449
Masnitah Sujaree Timbalan Pengarah (I) W32 087-331245 102 masnitah
SEKSYEN PEMANTAUAN
Faks : 087-330449
Rumini Binti Ismail Timbalan Pengarah (II) W32 087-331245 103 rumini.ismail
SEKSYEN PENGURUSAN
Faks : 087-330449
Patrick Loo Penolong Akauntan W29 087-331245 104 patrick.loo
UNIT ASET
Faks : 087-330449
Md Zaini B. Md Latif Penolong Akauntan W26 087-331245 144 zaini.latif
Norhaswati Binti Ibrahim Pembantu Akauntan W19 087-331245 135 norhaswati.ibrahim
UNIT PENGURUSAN DANA
Faks : 087-330449
Noraniza Bt Adin Pembantu Akauntan W22 087-331245 153 noraniza.adin
(Kosong) Penolong Akauntan W29 (KUP) 087-331245
Nurfadhillah Jasni Pembantu Akauntan W19 087-331245 137 fadillajasni
UNIT GAJI
Faks : 087-330449
Marylin Wong Pembantu Tadbir Kewangan W22 087-331245 152 marylin.wong
Danise Savio Edward Pembantu Tadbir Kewangan W22 (TBK) 087-331245 136 danise.savio
UNIT PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN
Faks : 087-330449
Sherolanti Joachim Penolong Akauntan W29 (KUP) 087-331245 132 shero
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
Faks : 087-330449
Afflicia Soudi Andang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 087-331245 142 afflicia.soudi
Christopher Justine Juruteknik Komputer FT22 (TBK) 087-331245 136 chris
UNIT AKAUN
Faks : 087-330449
Valentine Tsen Pembantu Akauntan W22 087-331245 154 valentine
Lenneylia Layun John Penolong Akauntan W29 (KUP) 087-331245 138 lenny
(Kosong) Pembantu Akauntan W19
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
Faks : 087-330449
Lionel Alfred Pembantu Tadbir (P/O) N22 087-331245 145 lionel.alfred
Harina Limin Pembantu Tadbir (P/O) N19 087-331245 132 harinalimin
Rusini Karumu @ Rosneh Karno Pembantu Tadbir (P/O) N19 087-331245 133 rosneh.karno
Hasmaniza Binti Rasidi Penolong Akauntan W29 (KUP) 087-331245 133 hasma.rasidi
Saliha Ahmad Pembantu Tadbir Kewangan W22 (TBK) 087-331245 134 saliha.ahmad
Jasmin Sapri Pembantu Operasi N14 087-331245 131 jasmin
(Kosong) Pembantu Operasi N14
Anisa Malajim Pembantu Awam H14 087-331245 100 anisa.malajim
Norazemah Binti Nordin Pegawai Khidmat Pelanggan N19 087-331245 100 norazemah.n
Masmud Bin Maksud Pemandu Kenderaan H11 087-331245 131 masmudsahlan.maksud
UNIT NAZIRAN
Faks : 087-330449
Abdul Wahid Bin Johimin Penolong Akauntan W29 087-331245 143 abdulwahid
Azlinah Nahip Penolong Akauntan W29 (KUP) 087-331245 135 azlinahp

 

custom_html