Bil. Nama Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
1

Afflicia Soudi Andang

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29

087-331 245 samb 142

afflicia.soudi

2

Christopher bin Justine

Juruteknik komputer FT19

087-331 245 samb 136

chris

custom_html