Cari:
Nama Pegawai Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
PEJABAT PENGARAH JANM NEGERI SABAH
Faks : 88210828
Rosdi bin Abu Pengarah Gred Utama C (KUP) 088 - 324888 rosdi.abu
Caroline Jubili Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19 088 - 324801 caroline.jubili
SEKSYEN PEMANTAUAN
Irwin bin Mohamad Timbalan Pengarah WA52 088 - 324889 irwin
SEKSYEN PENGURUSAN
Rosliah Sigoh Akauntan Gred WA48 088 - 324898 rosliahs
SEKSYEN OPERASI
Josephine Sherilyn Joe Liew Apok Akauntan Gred WA48 088 - 324802 josherli
UNIT AKAUN
Alecia Siniun Akauntan Gred WA44 088 - 324843 alecia.sdk
DK Hazidah binti PG Yusof Penolong Akauntan Gred W32 088 - 324814 hazidah.yusof
Juinita binti Ranggangon Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324846 juinita.ranggangon
Naimie binti Simbun Pembantu Akauntan Gred W26 088 - 324814 naimie.simbun
Sahatinah binti Sulaiman Pembantu Akauntan Gred W26 088 - 324817 hatinah.sulaiman
Voo Gin Feng @ Gilbert Voo Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324814 gilbertvoo
Masliah binti Basaran Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324817 masliah.basaran
Wan Norzuraidi bin Wan Ismail Pembantu Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324814 zuraidi.ismail
Anita binti Pengiran Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324814 anita.pengiran
Noor Ifzazila binti Ramlee @ Ramli Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324814 noorifzazila.ramlee
UNIT GAJI
Nur Izzah Amiesha Binti Abang Mostapha Akauntan Gred WA41 088 - 324812 nurizzah.abang
Katarina Zohal binti Bacho Mohamad Penolong Akauntan Gred W32 088 - 324807 katarinazohal
Mohd Hilal Hamka bin Rablin Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324807 hilal.hamka
Erna binti Tajuddin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324890 erna.tajuddin
Iverlina Noel @ Sarina binti Nasser Pembantu Tadbir (Kew) Gred W26 (KUP) 088 - 324890 sarina.nasser
Azrul bin Okoi Pembantu Tadbir (Kew) Gred W22 (KUP) 088 - 324890 azrul.okoi
Razali bin Jemawi Pembantu Tadbir (Kew) Gred W22 (KUP) 088 - 324890 rjzali78
Lee Ker Sing Pembantu Akauntan Gred W19 088 - 324890 leekersing75
KOSONG Pembantu Tadbir (Kew) W19 - -
UNIT PENGURUSAN DANA
Nor Hafizah Naidah binti Awang Talip Akauntan Gred WA41 088 - 324813 norhafizah.naidah
Roslyne Lee Ling Ling bt Md Amin Lee Penolong Akauntan Gred W32 088 - 324816 roslyne.lee
Ratna Seri Dewi binti Askani Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324816 ratnasd.askani
Amirah binti Kuslan Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324811 amirah.kuslan
Jenny Kuinsin Penolong Akauntan Gred W32(KUP) 088 - 324816 jenny.kuinsin
Herbert James Suani Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324811 herbertjames.suani
Harty Sulastry binti Hamdin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324805 harty.hamdin
Khamsiah binti Md Yunus Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324804 khamsiah.mdyunus
Neckius Sotibin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324804 neckius_sotibin
Sibylla Julius @ Sheila Kandu Pembantu Akauntan Gred W26 088 - 324811 sibylla.julius
Esther Anselmus Pembantu Akauntan Gred W22(KUP) 088 - 324805 esther.anselmus
Edwin Tai Tet Chung Pembantu Tadbir (Kew) Gred W22 (KUP) 088 - 324805 edwintai
Kelly Lee Ting Ting Pembantu Akauntan Gred W19 088 - 324804 kelly.lee
Sabrina binti Jumin Pembantu Akauntan Gred W19 088 - 324805 sabrina.jumin
KOSONG Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) - -
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
Mohamad Asri Bin Jumin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA32 088 - 324820 asri.jumin
Zabrin bin Haider Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29 088 - 324821 zabrin
Redzuan bin Sapin Juruteknik Komputer Gred FT19 088 - 324821 redz.sapin
UNIT NAZIRAN
Suryanie binti Unchang Akauntan Gred WA44 088 - 324840 suryanie
KOSONG Akauntan Gred WA41 088 - 324841 -
Onih binti Balunting Penolong Akauntan Gred W32 088 - 324842 onih.balunting
Marini binti Awang Karim Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324846 marini.karim
Aidi bin Jikri Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324816 aidi.jikri
Rabeatul Adawiyah binti Prinsil Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324842 rabeatul.prinsil
Rohana binti Dinin Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324814 rohana.dinin
Fernandez John Gasam Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324844 fernandez.john
Dominic bin Maidah Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324844 dominic
Victor Augustine Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324844 victor.ak
Hanidah binti Md Jaafar Pembantu Akauntan Gred W22 088 - 324844 hanidah.mdjaafar
Ainah binti Libbie Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324834 ainah.libbie
Jamaludin bin Lawi Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) 088 - 324834 jamal70
Marinah binti Jamnul Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324844 marinah.jamnul
Afred Yumin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324816 alfred.yumin
UNIT WANG TAK DITUNTUT
Nik Arifah binti Abdul Ghafur Akauntan Gred WA44 088 - 324835 -
Rozian binti Sanon Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324816 rozian.sanon
Zanah binti Halim Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324842 zanah.halim
Lornna Thadius Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324846 lornna.thadius
Lo Chau Nyen Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324846 chaunyen
Maigoh bin Gutut Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324842 maigoh.gutut
Maslida Paunil Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 088 - 324853 maslida.paunil
UNIT PENGURUSAN ASET
KOSONG Akauntan Gred WA41 088 - 324822 -
Marcella Malagkas Penolong Akauntan Gred W32 088 - 324831 marcella.m
Arnie binti lubin @ Mohd Din Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324832 arniemy
Nur Ayuaatika binti Abdul Zainal Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324832 ayuaatika.zainal
Zarina binti Jamil Ahmad Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324831 zarina.jamil
Wan Mohamad Syafawee bin Wan Zaki Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324833 wmsyafawee
Dg Ku Sitti Radhiyah bt Abd Razak Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324833 radhiyah.razak
Roshahizan binti Mohd Rejab Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324833 roshahizan.mohdrejab
Nelly Kok Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324833 knelly
Dayang Siti Halizah binti Datu Abdul Kadir Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324833 dgcthalizah
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
Yanizah @ Renny binti Yaakob Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 088 - 324850 yanizah.yaakob
Noor Hafizah binti Ahmad Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324891 hafizah.ahmad
Melania Farrah Dina binti H.Durai Pembantu Akauntan Gred W22 088 - 324891 melania.durai
Musli bin Hj Oyun Pembantu Akauntan Gred W22 088 - 324826 musli.oyun
Junainah binti Sami Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) 088 - 324829 junainahsami
Faujiah binti Ismail Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 (KUP) 088 - 324829 faujiah.ismail
Betharia Johunis Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N19 088 - 324800 betharia.johunis
Sharina binti Mohd Yaccob Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 088 - 324829 sharina.yaakub
Russima @ Rusimah binti Rukiman Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 088 - 324829 russima.rukiman
Rasimah binti Ali Mardan Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324826 rasimah.alimardan
Izwan bin Ibrahim Pembantu Akauntan Gred W22 (KUP) 088 - 324825 izwan
Johar bin Selamat Pemandu Kenderaan Gred H14 088 - 324828 johar.selamat
Eddy Azman bin Jamal Pembantu Operasi Gred N14 088 - 324829 azman.jamal
KOSONG Pembantu Operasi Gred N14 088 - 324828 -
Mohd Saidi bin Bujang Pembantu Operasi Gred N14 088 - 324828 saidi.bujang
Junaidy bin Lahab Pembantu Operasi Gred N11 088 - 324828 junaidy.lahab
Azlinah binti Abdul Manaf (CTG) Pembantu Akauntan Gred W22 088 - 324828 azlinah.abdulmanaf
KOSONG Pemandu H11 - -
KOSONG Pembantu Tadbir N19 - -
UNIT PENGURUSAN PRESTASI
Suryati binti Dewan @ Abdul Rahman Akauntan Gred WA41 088-237662 suryati.dewan
Salikin bin Durasit Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324819 salikin.durasit
Nafsiah binti Ag Damit Pembantu Tadbir (Kew) Gred W22 088 - 324819 nafsiah.agdamit
Juryani binti Mohamad Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324825 juryani.mohd
Jack Hazlyne Zim Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324825 jack.hazlyne
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN
Ida Watty binti Kaimah Penolong Akauntan Gred W29 088 - 324824 idawatty.kaimah
Norhayati binti Suandy Pembantu Akauntan Gred W26(KUP) 088 - 324819 norhayati.suandy
Norain binti Wonga @ Wanga Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324819 norain.wonga
Marcilinus Patrick Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324825 marcilinus.patrick
Himelda Lasumin Penolong Akauntan Gred W29 (KUP) 088 - 324825 himelda21
image