Bil. Nama Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
1

Mohamad Asri bin Jumin

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan FA32

088-324820

asri.jumin

2

Zabrin Bin Haider

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29

088-324821

zabrin

3

Ridzuan bin Sapin

Juruteknik komputer FT17

088-324821

ridzuan
custom_html