Bil. Nama Jawatan Telefon Emel (@anm.gov.my)
1

Zainab Binti Ahmad

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan F32

03-55195922 samb 244

zaiahmad

2

Mohd Hafiz Bin Hamdan

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

03-55195922 samb 236

mhafiz.sgr

image