Cari:
Nama Pegawai Jawatan Telefon Samb Emel (@anm.gov.my)
PENGARAH CAWANGAN
FAKS : 089-773688
Suryamulyono bin Jakobus Pengarah WA48 089 -775620/21 100 pcaw_taw
SEKSYEN PEMANTAUAN
FAKS : 089-773688
Rosnahwati Camillus Abdullah Akauntan WA41 089 -775620/21 101 rosnahwati.camillus
SEKSYEN OPERASI
FAKS : 089-773688
Salmiah binti Rusdi Akauntan WA41 089 -775620/21 102 salmiahrusdi
SEKSYEN PENGURUSAN
FAKS : 089-773688
Norafizah binti Abdul Razak Penolong Akauntan W36 089 -775620/21 103 norafizah
UNIT TEKNIKAL
FAKS : 089-773688
Fuadhasan Adisuryo bin Achmad Rofiie Pen. Pegawai Teknologi Maklumat FA32 (TBBK) 089 -775620/21 124 fuadhasan
Rosman bin Saddo Juruteknik Komputer FT19 089 -775620/21 124 rosman.saddo
UNIT PENGURUSAN DANA
FAKS : 089-773688
Hasnita binti Saung Penolong Akauntan W32 089 -775620/21 104 hasnita
Jahara binti Mohd Japar Penolong Akauntan W29 089 -775620/21 126 jaharajr
Kosong Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 125
Aminah binti Bacho Penolong Akauntan W29 (KUP) 089-775620/21 127 aminah.bacho
Liew Pin Shew Pembantu Akauntan W22 (Mem) 089-775620/21 128 liewpinshew
UNIT GAJI
FAKS : 089-773688
Hasmidar binti Sanudin Penolong Akauntan W29 (KUP) 089-775620/21 115 hasmidar.mimie
Aidilah Zanariah binti Amir Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 115 aidilah.amir
UNIT AKAUN
FAKS : 089-773688
Marini binti Salama Penolong Akauntan W29 089 -775620/21 116 marini.salama
Nur Shafariah binti Djubair Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 114 shafa.djubair
Rabidah binti Abdul Gapar Pembantu Akauntan W22 089-775620/21 114 rabidah
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN
FAKS : 089-773688
Jamianah bt Angkusong Pembantu Akauntan W26 089-775620/21 123 jamianah.angkusong
Norma binti Syarifuddin Pembantu Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 123 norma.syarifuddin
Kosong Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 120
UNIT PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN
FAKS : 089-773688
Hasnah binti Kasau Pembantu Tadbir (P/O) N22 089 - 775620/21 108 hasnah.kasau
Musnih binti Syamsuddin Pembantu Tadbir (P/O)N19 089 - 775620/21 113 musnih
Hajalinah binti Tahar Pembantu Tadbir (P/O) N19 089 - 775620/21 109 hajalinah
Dirmansah bin Ladiro Pegawai Khidmat Pelanggan N19 089 - 775620/21 106 dirmansah
Kosong Pembantu Akauntan W19/W22 089 - 775620/21 112
Norhayati binti Abdu Rahman Pembantu Tadbir (Kew) W19 089-775620 113 norhayati.rahman
Jamaluddin bin Taksi Pemandu H11 089 - 775620/21 110 jamaluddin
Inursiah binti Tullah Pembantu Awam H11 089 - 775620/21 111 inursiah
Mohd Khairi bin Amat Jafar Pembantu Operasi H11 089 - 775620/21 108 khairi.jafar
UNIT NAZIRAN
FAKS : 089-773688
Norhasnizah @ Zah binti Minggu Penolong Akauntan W32 089-775620/21 105 hasnizah.minggu
Samsiah binti Muhammad Tahir Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 120 samsiah.tahir
Norazlina binti Abd. Rahim Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 118 norazlina.arahim
Chung Meei Tyng Pembantu Akauntan W19 089 -775620/21 118 chungmeeityng
UNIT PERAKAUNAN ASET
FAKS : 089-773688
Farida binti Tawile Penolong Akauntan W29 089 -775620/21 121 farida.tawile
Jalmariah binti Ejal Pembantu Tadbir Kewangan W22 (TBBK) 089 - 775620/21 119 jalmariah
Norazizah binti Najawi Pembantu Akauntan W22 089-775620 119 norazizah
Edrawati binti Edris Penolong Akauntan W29 (KUP) 089 -775620/21 122 edrawati.edris
image