Bil. Tajuk PDF Excel
1 Etika Auditor EKSA  Muat Turun  
2 Tatacara Pengauditan Komponen EKSA  Muat Turun  
3 Simulasi Auditor  Muat Turun  
4 Contoh Carta Organisasi EKSA  Muat Turun  
5 KRITERIA EKSA GENERIK (KOMP. A-E)    Muat Turun
6 KRITERIA EKSA KHUSUS (KOMP. F)    Muat Turun
image