Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat jawatan Penolong Akauntan Gred W27 ke Gred W32 dan Pembantu Akauntan Gred W17 ke Gred W22 secara Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi pegawai yang telah berkhidmat 15 tahun dan lebih sebelum atau pada 31 Disember 2012 serta berada di dalam gred lantikan. Bagi permohonan yang telah lengkap, ia perlu dikemukakan ke Jabatan ini sebelum atau pada 27 JULAI 2012.


Sila klik di sini untuk surat siaran.
Sila klik di sini untuk borang permohonan.

image