Suatu Lawatan EKSA ke Jabatan Tanah dan Survei Sibu telah diadakan. Program ini diadakan pada 19 Februari 2016, bermula 2.30 petang hingga 4.00 petang.
Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan program tersebut.


custom_html